lợi ích của tiêu

Công dụng của hạt tiêu

Công dụng của hạt tiêu

Tại Mỹ, công cuộc khám phá các loại thảo mộc nhằm thay thế các loại thuốc và phương pháp điều trị ung thư đang đưa hạt tiêu vào danh sách đầu bảng trong quá trình điều tra. Hạt tiêulà một