hoa chất bảo quản

Cẩn trọng với chất bảo quản nhân tạo

Cẩn trọng với chất bảo quản nhân tạo

Sáu trong số 11 nghiên cứu cho thấy rằng nó gây ra genotoxicity nguyên nhân của sự suy giảm vật liệu di truyền của tế bào, làm biến đổi DNA khỏe mạnh. Nó được tìm thấy trong các món tráng

Tư vấn cách tránh chất bảo quản nhân tạo

Tư vấn cách tránh chất bảo quản nhân tạo

Mua sản phẩm tươi sống chưa qua chế biến và các loại thực phẩm tự nhiên để giảm thời gian đọc thành phần. Ngoài ra là những sản phẩm trên bao bì thành phần không chứa chất bảo quản nhân