đậu đn

Dùng đậu đen để giải độc cơ thể

Dùng đậu đen để giải độc cơ thể

Đậu đen có tác dụng rất tích cực trong việc làm tăng năng lượng và hồi phục hàm lượng sắt đồng thời cung cấp tới 38% vi lượng măng-gan/1 bát đậu đen cho cơ thể. Theo Đông y, đậu đen