công nghiệp thực phẩm

Cẩn trọng với chất bảo quản nhân tạo

Cẩn trọng với chất bảo quản nhân tạo

Sáu trong số 11 nghiên cứu cho thấy rằng nó gây ra genotoxicity nguyên nhân của sự suy giảm vật liệu di truyền của tế bào, làm biến đổi DNA khỏe mạnh. Nó được tìm thấy trong các món tráng