cách làm thịt chưng mắm tép

Hướng dẫn cách làm thịt chưng mắm tép

Hướng dẫn cách làm thịt chưng mắm tép

Bảo quản THỊT CHƯNG MẮM TÉP trong hộp kín và ở nhiệt độ tủ lạnh thì có thể ăn dần trong 1 tuần đấy, ăn kèm cơm nóng mới tuyệt làm sao. Nguyên liệu làm mắm tép chưng thịt cho